Over Natuurlijk Scharrelvlees

Diervriendelijker en gezonder

Bij Natuurlijk Scharrelvlees willen we het meest diervriendelijke en gezonde vlees aanbieden. Wij zijn daarom continu op zoek naar mogelijkheden die ons product kunnen verbeteren. Zo waren wij het eerste bedrijf in Nederland waar biggen hun staartjes behouden en je de koeien nog met hoorns ziet rondlopen.

Daarnaast introduceerden we een nieuw voerconcept: door lijnzaad toe te voegen aan de voeding van onze dieren is het vlees dat afkomstig is van deze dieren gezonder. Dit is wetenschappelijk aangetoond door NutriControl, een toonaangevend bedrijf op het gebied van voedselveiligheid.

Van gangbare houderij naar een beter leven

Om de veranderingen in de gangbare houderij te kunnen begrijpen, moeten we terug in de tijd. Mechanisatie in de landbouw werd na de Tweede Wereldoorlog toegejuicht. Tot dan toe was de landbouw een achtergebleven sector en het was daarom nodig om te saneren. Boeren moesten een beter inkomen krijgen, de (arbeids)productiviteit moest omhoog en de voedselvoorziening diende voor de toekomst veilig te worden gesteld. Oud-minister van landbouw, S. Mansholt was de grote man achter deze plannen; hij vond dat het de landbouw net zo moest vergaan als de industrie. Te kleine bedrijven werden opgeheven of samengevoegd. Een stimulans was dat er een grote afzetmarkt voor alle landbouwproducten kwam want eind jaren vijftig werd de EEG opgericht. Schaalvergroting, mechanisatie, rationalisatie en specialisatie golden als hoofdthema’s in die tijd. Het welzijn van de dieren speelde daarbij minder een rol. Bovendien kreeg het vee via voeding o.a. antibiotica toegediend die een snelle groei bevorderden en ziekten zouden voorkomen. Een aantal veehouders kon zich niet langer vinden in deze ‘normale’ gang van zaken. Samen besloten zij om hun bedrijven op een diervriendelijke manier in te richten. Hiermee liepen zij voorop op het gebied van dierenwelzijn zoals wij dat nu kennen.

Oprichting van Natuurlijk Scharrelvlees

Voor een diervriendelijke manier van het houden van vee en de verkoop van het vlees werd door de veehouders in 1987 de coöperatie Bon Vivant opgericht, wat later Natuurlijk Scharrelvlees ging heten.

Door de jaren heen sloot een ruime kring van slagers zich hierbij aan. Zij geloofden in een beter leven voor het vee, goede kwaliteit en gezonder vlees, wat lokaal in Nederland wordt geproduceerd en verkocht. Op het moment zijn er tientallen slagerijen verspreid door heel het land die ons scharrelvlees aanbieden. Weten waar de dichtstbijzijnde slagerij zich bevindt? Kijk dan bij onze verkooppunten.

Meer weten? Neem contact met ons op

Contact